Notariusz

Firlej Notariusz

Szanowni Państwo,

Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim w 1993 roku. Następnie na tymże Uniwersytecie pod kierownictwem Pani prof. dr. hab. Barbary Adamiak napisałem i obroniłem rozprawę doktorską pod tytułem "Ustalenie stanu faktycznego w sprawie administracyjnej w postępowaniu administracyjnym" i w dniu 21.06.1999 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nadano mi tytuł naukowy doktora nauk prawnych.

W latach 1993 - 1995 odbyłem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy aplikację sędziowską zakończoną otrzymaniem z rąk Prezydenta RP nominacji sędziowskiej. Następnie w latach 1996- 2001 orzekałem jako Sędzia w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

Jednocześnie w latach 1998-2002 pracowałem jako wykładowca prawa na TWP w Warszawie filia w Wałbrzychu.

Od roku 2002 prowadzę indywidualną kancelarię notarialną z siedzibą w Wałbrzychu.