Opłaty

Firley Notariusz

Pracownicy kancelarii bezpłatnie udzielą Państwu informacji związanych z czynnościami notarialnymi.

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie – taksę notarialną oraz dodatkowo w zależności od rodzaju czynności właściwe podatki i opłaty:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sadową

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konto bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.