Zakres usług

Rafał Firlej

Oferujemy Państwu pełen zakres usług notarialnych.

Wszelkich informacji na temat czynności notarialnych udzielimy Państwu bezpłatnie.

Notariusz w szczególności dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania osoby przy życiu,
  • pozostawania osoby w określonym miejscu,
  • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • sporządza wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów